Rozwiązania IT szyte na miarę...

PL | EN
Jesteś w:   Strona główna     Usługi     Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence czyli analityka biznesowa jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. 

 

 

Hurtownie danych - Data Warehousing

W Kampeki projektujemy hurtownie danych dostosowane do potrzeb biznesowych klienta.

 

Rozwiązania tej klasy pozwalają na:

 • analizę danych spływających do systemów w czasie bliskim rzeczywistemu,
 • stworzenie jednej wersji prawdy (Single Point of Truth) w całej organizacji,
 • udostępnienie danych w przystępny sposób wszystkim użytkownikom przy pomocy spójnego i zunifikowanego modelu dostępnego w centralnym dla organizacji repozytorium danych,
 • zyskanie pewności przez zastosowanie oczyszczania oraz monitorowania wskaźników jakości danych,
 • redukcję ryzyka niepowodzenia projektu poprzez zastosowanie sprawdzonych technologii wraz z najlepszymi praktykami realizowanymi przez doświadczony zespół.
 

Narzędzia wykorzystywane przy realizacji hurtowni danych:

 • Microsoft SQL Server - do budowy wydajnych i skalowalnych hurtowni danych wykorzystujemy sprawdzoną i kompletną platformę bazodanową dostarczaną przez Microsoft.
 • Integration Services - Realizujemy procesy ETL przy wykorzystaniu wydajniej technologii integrującej każde ze źródeł danych.
 • Analysis Services - Wydajne i rozbudowane raportowanie w filozofii „slice and dice” zapewniamy, wykorzystując najbardziej zaawansowaną technologię OLAP na rynku.

 

 

Raportowanie i analityka

Uzyskanie korzyści biznesowej z informacji zapisanej w zgromadzonych i przechowywanych danych wymaga stworzenia efektywnych rozwiązań raportowych i analitycznych.

 

Dostarczamy rozbudowane mechanizmy raportowe i analityczne spełniające najważniejsze wymagania:

 • integrację danych z wszystkich obszarów biznesowych i systemów obecnych w organizacji, dostarczającą zunifikowany sposób obserwowania wszystkich aspektów organizacji,
 • zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi w tym raportowanie obligatoryjnych wskaźników dla regulatorów poszczególnych rynków,
 • szybkie wyciąganie wniosków dzięki bogatym możliwościom wizualizacji i prezentacji najważniejszych wskaźników na każdym z poziomów szczegółowości danych.

 

Nasi specjaliści realizują kompletne systemy raportowe, pomagając Klientom formułować wymagania dla tworzonych raportów i modeli danych, tak aby uzyskać dla nich jak największe korzyści.

 

Wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia naszego zespołu pozwala szybko wyciągnąć wnioski z dostępnych informacji i przełożyć je na realne oszczędności oraz zyski firmy.

 

Nasi klienci

Szybki kontakt

Sebastian Borkowski

mobile:

+48 606 326 363

e-mail:

sebastian.b@kampeki.pl

 

Formularz kontaktowy


© 1999 - 2015 Copyright KAMPEKI. Wszelkie prawa zastrzeżone